سبد خرید 0

همکاری با ما

گالریان حامی هنرمندان و صنعتگران ایرانیست و از تمامی هنرمندانی که مایل به همکاری بوده و تمایل به ارایه آثار هنری خود می باشند استقبال می کند.جهت همکاری با گالریان فرم زیر را تکمیل کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

کلیه فروشندگان،تجار وبهره برداران معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که تمایل به همکاری و ارایه سنگ های خود را دارند می توانندنسبت به پر کردن فرم زیر اقدام نمایندتاهمکاران ما با آنها تماس بگیرند.

صاحبان گالری ها و کلکسیونرها نیز می توانند جهت نمایش آثار و مجموعه های خود و یا فروش آنها در سایت گالریان نسبت به پر کردن فرم همکاری اقدام نمایند تا همکاران ما با آنها تماس بگیرند.

برگشت به بالا