سبد خرید 0

همکاری با ما

فرم همکاری

 گالریان حامی هنرمندان و صنعتگران ایرانیست و از تمامی هنرمندانی که مایل به همکاری بوده و تمایل به ارایه آثار هنری خود می باشند استقبال می کند.

کلیه فروشندگان،تجار وبهره برداران معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که تمایل به همکاری و ارایه سنگ های خود را دارند می توانندنسبت به پر کردن فرم زیر اقدام نمایندتاهمکاران ما با آنها تماس بگیرند.

صاحبان گالری ها و کلکسیونرها نیز می توانند جهت نمایش آثار و مجموعه های خود و یا فروش آنها در سایت گالریان نسبت به پر کردن فرم همکاری اقدام نمایند تا همکاران ما با آنها تماس بگیرند.

برگشت به بالا